Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji

Ponowne wykorzystanie informacji

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352).

Ustawa określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Pod podanym linkiem znajdują się informacje na temat  stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania w KWP Katowice:

BIP KWP Katowice ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:


Zespół Prezydialny
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
ul. Bytomska 6 42-600 Tarnowskie Góry
Tel. (032) 393-52-15
e-mail:  komendant@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.09.2016
Data modyfikacji 30.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Biczysko Oficer Prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Biczysko
do góry