Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu tarnogórskiego.
Działalność Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach podlega nadzorowi  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji jest obiekt Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 6

 

Zakres działania Komendy określają następujące przepisy:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
  • Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach
  • Zmiana do Regulaminu Komendy z dnia 23 maja 2011r.
  • Zmiana do Regulaminu Komendy z dnia 6 lipca 2012r.
  • Zmiana do Regulaminu Komendy z dnia 27 sierpnia 2012r.
  • Zmiana do Regulaminu Komendy z dnia 18 grudnia 2015r.

 

Metryczka

Data publikacji 30.09.2008
Data modyfikacji 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Biczysko
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Biczysko Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Damian Ciecierski
do góry