Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia w Policji

Szkolenia w Policji

Kandydaci z wykształceniem średnim i wyższym przyjęci do służby w Policji mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe:
I – podstawowe – obowiązkowe        II – doskonalenie zawodowe             III – wyższe


I. SZKOLENIE PODSTAWOWE


Kandydat po przyjęciu do Policji kierowany jest na przeszkolenie podstawowe realizowane przez Szkoły Policji:
Czas szkolenia na kursie podstawowym trwa ok. 5 miesięcy. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem końcowym.
Szkolenie podstawowe jest obligatoryjne dla nowo przyjętych policjantów. Celem jego jest przygotowanie do realizacji zadań w służbie prewencyjnej i kryminalnej na podstawowych stanowiskach wykonawczych.


II. DOSKONALENIE ZAWODOWE


Szkolenia te realizowane są w dwóch obszarach:
·         CENTRALNE - kursy specjalistyczne realizowane przez ośrodki szkoleniowe Policji dla wszystkich rodzajów służb policyjnych dostosowane tematycznie i zagadnieniowo do ich indywidualnej specyfiki,
·         LOKALNE - odbywające się w miejscu pełnienia słuyżby,
Szkolenia te nie są obowiązkowe. Służą one podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności zawodowych.


III. SZKOLENIE WYŻSZE ZAWODOWE


Na szkolenie wyższe zawodowe kierowani są wyróżniający się w służbie policjanci, którzy wcześniej ukończyli szkolenie podstawowe są absolwentami wyższych uczelni.  
Szkolenie wyższe zawodowe realizuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Szkolenie wyższe zawodowe trwa ok. 6 miesięcy i kończy się złożeniem egzaminu oficerskiego.
Szkolenie to moga odbyć jedynie policjnci będący w czynnej służbie.  Do Wyższej Szkoły Policji nie jest prowadzony nabór osób bezpośrednio po maturze.
 

Metryczka

Data publikacji 09.10.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Biczysko
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Biczysko Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Biczysko
do góry